Go back

Кои сме ние

Alvogen е фармацевтична компания от следващо поколение Нашият бизнес модел ни осигурява конкурентно предимство, чрез фокусиране върху вътрешните ни възможности и мрежа от бизнес партньори, които ни осигуряват повече гъвкавост. Alvogen оперира в 35 страни по целия свят, с регионални центрове за развитие на нови продукти в Северна Америка, Европа и Азия. Нашата визия е да бъдем сред водещите генерични фармацевтични компании и предпочитан търговски партньор на българския пазар.

Go back

Нашата дейност

Сферата на дейност на Alvogen включва: разработка на лекарства, възлагателно производство и развойна дейност, продажба на генерични лекарства, биоподобни медикаменти и лекарства без рецепта.
Продуктовото портфолио на Alvogen се състои от широка гама водещи медикаменти за лечение на онкологични, кардиологични, респираторни, неврологичи и гастроентерологични заболявания, които допълват бързоразсрастващото се портфолио от биоподобни продукти и лекарства без рецепта.
Go back

Фирмена култура ориентирана към пациента

Нашата истинска цел е да подобрим живота на хората, като произвеждаме висококачествени и достъпни медикаменти, които им помагат да живеят по-дълъг, по-здравословен и по-активен живот.

Alvogen разполага с огромен брой продукти на пазара, които оказват позитивно влияние върху живота на пациентите по целия свят, а нашата цел е да постигнем още повече в тази посока.

Ето и няколко примера за най-новите ни продукти: генеричните алтернативи на Oseltamivir, Rivastigmine - за пациентите с Алцхаймер, Bortezomib и Goserelin за лечение на онкологични заболявания, Glatiramer acetate за пациенти с множествена склероза и Infliximab – за лечение на ревматоиден артрит.

Нашата култура, ценности и начин на работа са от съществено значение за успеха ни като компания.

Go back

Отдадени на качеството

Лечението на милиони пациенти по целия свят зависи от безопасното и надеждно производство на висококачествени лекарствени продукти.

Нашата отдаденост, умения и опит са от съществено значение за осигуряване на високо качество в производството. В Alvogen засиленият качествен контрол и надеждното предлагане на лекарства на нашите клиенти са в основата на нашия бизнес.
Go back

Връзка с нас


Алвоген България

Адрес:
Манастирски ливади - Запад. бул. България 86А, София 1680
Тел: 02 44 17136

Офиси по света

35 | Офиса по света