Go back

Условия за ползване

Цялото съдържание на този интернет сайт е собственост на или контролирано от ALVOGEN, която се задължава да гарантира, че информацията, предоставена на този сайт, винаги е възможно най-точна и пълна. Можете да изтегляте съдържание с нетърговска цел, но без изричното писмено разрешение на ALVOGEN не се допуска повторно възпроизвеждане или промяна на съдържанието. ALVOGEN не може да гарантира верността на информацията и нейния характер и не носи отговорност за щети, понесени от посетител на уебсайта и/или трети страни в резултат на използването на този сайт или предоставената му информация.

Този интернет сайт може да съдържа връзки или препратки към други сайтове. ALVOGEN не носи отговорност за съдържанието на такива сайтове и не носи отговорност за щети или вреди, произтичащи от това съдържание. Връзките към други сайтове се предоставят само за удобство на потребителите на този интернет сайт.

Търговските марки, марките за услуги и търговските наименования, показани в този сайт, са защитени и не могат да бъдат използвани без предварително писмено разрешение от ALVOGEN.

ALVOGEN може да прави промени в информацията на този интернет сайт по всяко време, без предизвестие. Фирмата не се ангажира да актуализира тази информация.

Всички правни искове, произтичащи от използването на уеб сайта ALVOGEN, се тълкуват в съответствие с международните закони.