Go back

Продукти

Продуктовото портфолио в България се състои от водещи медикаменти за лечение на заболявания в областта на онкологията, инфекциозните болести, кардиологията, неврологията, ревматологията. Alvogen Bulgaria понастоящем има повече от 55 продукта на пазара и още 20 в процес на регистрация.

Go back

ПРОДУКТИ АПТЕЧНА МРЕЖА

международно непатентно наименование Търговско наименование
Telmisartan / Hydrochlorothiazide Telmotens Plus 80 mg/12,5 mg tablets x 28
Trimetazidine dihydrochloride Trimetacor 35 mg prolonged-release tablets x 60
Valganciclovir (as hydrochloride) Alvanocyt 450 mg film-coated tablets х 60
Telmisartan Telmotens 80 mg film-coated tablets х 30
Moxifloxacin Moxiquin 400 mg film-coated tablets x 7
Moxifloxacin Moxiquin 400 mg film-coated tablets x 5
Montelukast Alvokast 10 mg film-coated tablets x 28
Mometasone furoate monohydrate Kalmente 50 micrograms/actuation, Nasal Spray, Suspension x 1 (140 doses)
Letrozole Letrozole Alvogen 2.5 mg film-coated tablets x 30
Infliximab Inflectra 100 mg powder for concentrate for solution for infusion vial x 1
Indapamid Alvonamid 1.5 mg prolonged release tablets x 30
Ibandronic Acid Ibandronic Acid Alvogen 3 mg pre-filled syringe solution for injection x 1
Goserelin Reseligo 3.6 mg implant in pre-filled syringe x 1
Goserelin Reseligo 10.8 mg implant in pre-filled syringe x 1
Glatiramer acetate Remurel 20 mg/ml solution for injection in pre-filled syringe x 7
Exemestane Exemestane Alvogen 25mg film-coated tablets x 30
Bosentan Ipertazin 125 mg film-coated tablets x 56
Clofarabine Clofarabin Alvogen 1 mg/ml concentrate for solution for infusion (20 ml) x 1
Clozapine Excloza 100 mg tablets x 50
Anastrozole Anastrozole Alvogen 1 mg film-coated tablets х 30
Duloxetine Duloxetine 60 mg gastro-resistant capsules, hard x 30
Entecavir Entecavir Alvogen 0,5 mg film-coated tablets x 30
Tobramycin Tobramycin ViaPharma 300 mg/5 ml nebuliser solution x 56
Etoricoxib Coxient 120 mg film-coated tablets x 7
Etoricoxib Coxient 60 mg film-coated tablets x 14
Etoricoxib Coxient 90 mg film-coated tablets x 14
Etoricoxib Coxient 90 mg film-coated tablets x 7
Pregabalin Pregabalin Alvogen 75 mg hard capsules x 56
Azithromycin Azatril 250 mg capsules, hard x 6
Azithromycin Azatril 250 mg capsules, hard x 8
Azithromycin Azatril 500 mg film-coated tablets x 3
Azithromycin Azatril 100 mg / 5 ml powder for oral suspension
Azithromycin Azatril 200 mg /5 ml powder for oral suspension
Betahistine TevaBehist 16 mg tablets x 60
Betahistine TevaBehist 24 mg tablets 24 x 60
Carbamazepine Finlepsin 200 mg tablets x 50
Levofloxacin Levofloxacin Teva 500 mg film-coated tablets x 5
Levofloxacin Levofloxacin Teva 500 mg film-coated tablets x 7
Tizanidine Musant 2 mg tablets x 30
Tizanidine Musant 4 mg tablets x 30
Tizanidine Musant 2 mg tablets x 100
Valsartan Sartoval 160 mg hard gelatin capsules x 28
Valsartan/Hydrochlorothiazide Co-Sartoval 160 mg / 25 mg film-coated tablets x 30
Lenalidomide Lenalidomide Alvogen 5 mg, 10 mg, 24 mg film-coated tablets x 21
Tenofovir disoproxil Virofob 245 mg film-coated tablets x 30

ПРОДУКТИ БОЛНИЧЕН ПАЗАР

международно непатентно наименование Търговско наименование
Bortezomib Vortemyel 3,5 mg powder for solution for injection x 1
Colistimethate Sodium Colistin Alvogen 2 million international units (IU) powder for solution for injection or infusion 10
Epoetin Zeta Retacrit, solution for injection, 10 000 UI/1,0 ml, х 6 pre-filled syringes
Epoetin Zeta Retacrit, solution for injection, 2 000 UI/0,6 ml, х 6 pre-filled syringes
Epoetin Zeta Retacrit, solution for injection, 3 000 UI/0,9 ml, х 6 pre-filled syringes
Epoetin Zeta Retacrit, solution for injection, 4 000 UI/0,4 ml, х 6 pre-filled syringes
Epoetin Zeta Retacrit, solution for injection, 6 000 UI/0,6 ml, х 6 pre-filled syringes
Filgrastim Nivestim, solution for injection/infusion, 30 MIU/0,5 ml, х 5
Imatinib Imakrebin 100 mg film-coated tablets х 120
Linezolid Pneumolid 2 mg/ml solution for infusion (600 mg / 300 ml), x 1
Pemetrexed Pemetrexed Alvogen 500 mg powder for concentrate for solution for infusion, x 1
Temozolamide Blastomat 100 mg hard capsules x 5
Erlotinib Varlota 100 mg film-coated tablets x 30
Erlotinib Varlota 150 mg film-coated tablets x 30
Alendronate sodium Alendronat Actavis 70 mg tablets x 4
Zoledronic acid Zoledronic acid Actavis 4 mg /5 ml concentrate for solution for infusion x 1